Når kan arbeidsgiver trekke arbeidstaker i lønn eller feriepenger?

Dato: Tirsdag 5. mai 2020
Tid: 10:00

Spørsmål om trekk i lønn er et stadig tilbakevendende tema for oss i arbeidsrettsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig. Vi vet at det også har vært tema for mange bedrifter nå under corona-krisen.

Arbeidsgiver kan ha behov for å gjøre trekk i lønn eller feriepenger av mange årsaker, for eksempel fordi arbeidstaker har fått utbetalt for mye, på grunn av mislighold av lån i arbeidsforhold eller at arbeidstaker har påført arbeidsgiver et tap. I disse dager kan arbeidsgiver ha en særlig presset likviditet, hvilket gjør at arbeidsgiver har et prekært behov for å spare inn der det er mulig.

Spørsmål som kommer i den forbindelse er om arbeidsgiver kan foreta trekk uten samtykke fra arbeidstaker, eller i forbindelse med at bedrifter ønsker å innta standardtekster om motregning i arbeidsavtalen med arbeidstaker. Spørsmål som kan oppstå i disse dager er også hvorvidt lønnskutt kan foretas som følge av forskutterte ytelser knyttet til permittering, omsorgspenger mv. Vi snakker praktisk og juridisk om i hvilke tilfeller arbeidsgiver har lovlig adgang til å foreta trekk.

Seminaret er gratis og holdes av advokater fra arbeidslivsavdelingen ved Simonsen Vogt Wiig Bergen.