Ny veileder for skytjenester – siste nytt om overføring av personopplysninger

Dato: Onsdag 28. september 2022
Tid: 09:00 - 10:15
Sted: Webinar

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) har utarbeidet Veiledning for offentlig sektors bruk av skytjenester etter Schrems II. Siktemålet med veiledningen er å gi konkret, nyttig og nyansert veiledning til offentlige virksomheter som ønsker å bruke skytjenester.

Våre personverneksperter, Malin Tønseth og Thomas Olsen, vil gjennomgå veiledningen og gi en status for overføring av personopplysninger:

  • Hva kan man trekke ut av Digdir og DFØs veiledning, og hva er forholdet til veiledninger fra Datatilsynet og EDPB?
  • Tips og triks for å få på plass ny EU standardavtale før fristen 27. desember 2022
  • Status for tilsynssaker mot Facebook/Meta og 101 tilsynssaker vedr. Google Analytics
  • Siste nytt om arbeidet med EU-US Trans-Atlantic Data Privacy Framework

Webinaret er gratis og arrangeres i regi av SVWs Data Protection Compliance Forum

Se webinaret her: