Prisjusteringer og endringsadgang i offentlige kontrakter

Dato: Fredag 25. november 2022
Tid: 09:00 - 11:00
Sted: Hvor som helst

Mercell og Simonsen Vogt Wiig inviterer til anskaffelseswebinar 25. november 2022. Vi setter fokus på kontraktsfasen og ser på muligheten for prisjusteringer.

Mange leverandører har store utfordringer med økte råvarekostnader, økte energipriser, økte fraktpriser, virkninger av krigen i Ukraina samt etterdønninger av COVID 19. Vi ser på hvordan leverandører kan sikre seg i avtalene, blant annet gjennom prisreguleringsmekanismer. Vi ser også på de ulike grunnlagene for å håndtere uforutsette hendelser eller utvikling; avtalte endringsmekanismer, force majeure, og avtalerevisjon gjennom avtaleloven §36 og den litt bortgjemte juvelen “læren om bristende forutsetninger”. Fokuset ligger både på vilkår og virkningstiden. Vi skal også snakke om de særlige utfordringene som knytter seg til begrensningene anskaffelsesregelverket legger på den offentlige oppdragsgiver sin adgang til å akseptere endringer.  Med andre ord, hva er lovlige endringer innenfor anskaffelsesregelverkets rammer.

Foredragsholdere er Christian Bjørtuft Ellingsen og Espen Bakken, begge advokater i Simonsen Vogt Wiig.

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Vel møtt!