Webinar med Anbud365 og Simonsen Vogt Wiig: Adgangen til å endre kontrakter inngått under anskaffelsesregelverket

Dato: Torsdag 20. april 2023
Tid: 10:00 - 11:30
Sted: Online

Et av de mest praktiske spørsmålene for offentlige oppdragsgivere og for leverandører til det offentlige er om den kontrakten de har inngått lovlig kan endres.

Det er en grunnleggende hovedregel at en offentlig kontrakt ikke kan endres vesentlig. Dersom det foreligger et slikt endringsbehov, må den offentlige oppdragsgiveren heller vurdere å konkurranseutsette kontrakten på nytt.

I dette webinaret vil vi redegjøre for hvilke muligheter partene i en offentlig kontrakt har til å endre en allerede inngått kontrakt, uten at dette kommer i strid med anskaffelsesretten. Vi vil særlig fokusere på langvarige og kompliserte kontrakter, der oppdragsgiver vil ha store utfordringer ved et eventuelt leverandørbytte.

Foredragsholdere er Christian Bjørtuft Ellingsen og Anders Thue, som begge er advokater og partnere i Simonsen Vogt Wiig.

Meld deg på vår nyhetsbrev for å motta nyheter og invitasjoner innenfor offentlige anskaffelser!


Thanks for submission