WhistleB

Det skal være trygt å varsle.

Det nye varslingsdirektivet er for tiden til vurdering i departementet. Hvis direktivet blir implementert i Norge vil det stilles strenge krav til varslingssystemer for virksomheter med over 250 ansatte. Derfor har Simonsen Vogt Wiig gått i partnerskap med WhistleB, et markedsledende teknologiselskap innenfor varslingssystemer, for å kunne tilby et innovativt, brukervennlig og trygt varslingssystem til våre klienter.

SVW bistår med granskninger og varslingssaker, både i det offentlige og i det private. Vi har sett de store fordelene virksomheter får av å rulle ut et digitalt varslingssystem. For det første viser det at virksomheten tar varsling på alvor; særlig når utrullingen av systemet gjøres i dialog med de tillitsvalgte og med et samtidig fokus på ytringskulturen i virksomheten. For det andre vil et godt system sikre en ryddig saksbehandling i varslingssaker. Og for det tredje vil det riktige systemet oppfylle alle krav i det nye varslingsdirektivet, som kan bli innført i Norge i løpet av året.

Fordi vi har sett dette har SVW etablert et partnerskap med WhistleB, et av de ledende selskapene som tilbyr et 100 % digitalt varslingssystem. WhistleB oppfyller alle lovbestemte krav, og har fokus på maksimal sikkerhet for varslere. SVW mottar varslene og sørger for at de kanaliseres til riktig instans i virksomheten. Vi tilbyr også å gjennomføre selve undersøkelsen av varselet.

Lill Egeland, partner i SVW Oslo: Med vårt partnerskap med WhistleB – et skreddersydd system for varslingssaker – har vi nå et svært godt tillegg til våre juridiske tjenester. Vi er behjelpelige med juridisk rådgivning, undersøkelse, et varslingssystem eller en kombinasjon av dette. Det gir kundene fleksibiliteten til å velge det som passer best. Det viktigste er at vi, i tråd med vår digitaliseringsstrategi, tilbyr både juridiske tjenester og digitale produkter.

Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan SVW kan hjelpe deg og ditt selskap.

 

Se demo

Se hvordan WhistleB fungerer.

 

Se også

Varslingsdirektivet

Les mer