Tilbake

Finanstilsynet gir veiledning til fintech-virksomheter

Aktuelt | 18.11.19

Bank og finans
FinTech
Nye aktører, ny teknologi og nye forretningsmodeller i finansnæringen skaper behov for informasjon og veiledning. I tillegg til informasjon om relevant regelverk, kan Finanstilsynet gi veiledning og avklaringer om konsesjonssøknader.

Fintech er en forkortelse for finansiell teknologi. Begrepet benyttes vanligvis for å beskrive innovasjon innen finansmarkedet som er muliggjort av teknologisk utvikling, og som kan resultere i nye produkter, løsninger og forretningsmodeller.

Fintech-bransjen omfatter en stor, diversifisert og voksende gruppe med aktører, og kan typisk grense mot følgende konsesjonspliktige virksomhetsområder: 

 • Alternative investeringsfond (AIF)      
 • Betalingstjenester
 • Eiendomsmegling
 • E-penger
 • Forsikringsformidlingsvirksomhet
 • Forsikringsvirksomhet
 • Finansieringsvirksomhet       
 • Inkasso
 • Innskuddsvirksomhet
 • Låneformidling
 • Valutavirksomhet
 • Verdipapirfond
 • Verdipapirforetak
 • Virtuelle valutatjenester

Finanstilsynet kan hjelpe fintech-virksomheter med spørsmål og avklaringer om regelverk, konsesjonskrav og søknadsprosesser. Veiledningen foregår enten skriftlig per e-post eller fysisk i møter. Det må antas at terskelen for å få avholdt møte er høyt.

Forespørsel om veiledning skjer på e-post til Finanstilsynet på fintech@finanstilsynet.no. Finanstilsynet er avhengig av at problemstillingen beskrives godt og at spørsmålene er mest mulig konkrete.

Forespørsel om veiledningsmøte med Finanstilsynet sendes til samme e-post med tittel "Fintech veiledningsmøte". I e-posten skal det beskrives:

i.       hvilke tema og spørsmål som ønskes belyst

ii.      hvilken type virksomhet/fagområde tjenesten inngår i

iii.     vurdering av behov for konsesjon og eventuelt hvilke typer konsesjon

iv.     beskrivelse av forretningsmodell, herunder hvilket markedsbehov som skal dekkes

v.      identifiserte berøringspunkter/avhengigheter mot foretak som allerede har konsesjon

vi.     hvem som står bak konseptet, hvordan virksomheten er tenkt organisert, bruk av eventuelle underleverandører og på hvilket stadium man er i utviklingen av tjenesten

Finanstilsynet presiserer at det ikke er mulig å avklare prinsipielle spørsmål eller behandle søknader eller klager gjennom veiledningstilbudet. Vi er derfor av den oppfatning at det ofte er en fordel for fintech-aktørene å avklare med juridisk rådgiver før det rettes henvendelser til Finanstilsynet. Vi har omfattende erfaring med å vurdere nye idéer opp mot konsesjonskrav, og kan gi veiledning på hvilken fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig for ditt foretak.

Se forøvrig vårt nyhetsbrev om Finanstilsynets etablering av en regulatorisk sandkasse for fintech her.

 

SVW er markedsledende på fintech og det eneste norske advokatfimaet som er toppranket i Chambers. Vi har satt sammen en gruppe med eksperter spesielt rettet mot fintech-bransjen, som består av advokater innen bank og finans, immaterialrett, IT og datasikkerhet, personvern, telekom og finansregulatorisk. Vi bistår en rekke fintech-aktører med rammeverk for betalingstjenester, låneaktivitet, folkefinansiering, betalingskort, elektroniske penger, virtuell valuta og blockchain. Vi har også omfattende erfaring med rådgivning knyttet til teknologisk infrastruktur, databehandling, datasikkerhet og skylagring. Ta kontakt om du har behov for juridisk bistand.