Påmeldingsavgift med 50% rabatt frem til 17. mai, se nedenfor.

Simonsen Vogt Wiigs advokater Christian Bjørtuft Ellingsen og Anders Thue holder innlegg om Fosenlinjen-saken.

«TV-program»

Anbud365 lager historiens første «TV-program» om offentlige anskaffelser – med hovedvekt på å tilby økt kompetanse – på sosiale medier. Mange stemmer i samfunnet sier jo også at korona-krisen åpner for andre kommunikasjonsformer, gjerne digitale. Da er det naturlig at Anbud365 tar risiko og prøver ut noe som aldri er gjort før innenfor offentlige anskaffelser.

Fordelene med en slik løsning er for øvrig flere:

  • Vi sparer miljøet ved å kutte ut all reisingen til og fra konferansen
  • Vi åpner Anbud365-dagen for alle i hele landet (og gjerne utenfor landets grenser). I fjor ble ikke Anbud365-dagen streamet.
  • Vi gir deg mulighet til å se alt den 3. juni, se det igjen når som helst senere – det hele eller deler av det.
  • Kanskje kan du og kollegaer samles og se noen av innslagene, en form for internkurs/lokalt «bransjekurs» – 3. juni eller senere?

Påmelding og kompetanse

Du får akkurat samme høykvalitets-programmet som var planlagt for den fysiske utgaven av Anbud365-dagen i år (se nedenfor) – med anskaffelsesekspertisen i fire av landets ledende advokatfirmaer i spissen.

Melder du deg på innen 17.mai, får du også en saftig rabatt (50%) – bare NOK 1000. Sjelden får du så mye god kvalitet til så rimelig penge.

Dette er historisk – med en sjelden mulighet for solid kompetanseløft!

Program: 

  • FOSENLINJEN – SISTE ORD ER IKKE SAGT! Christian Bjørtuft Ellingsen & Anders Thue, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
  • RAMMEAVTALER Espen I. Bakken & Frida May Behrens, Advokatfirmaet Arntzen de Besche
  • RÅDGIVERHABILITET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Marie Braadland & Lene Moe Blom, Advokatfirmaet Grette
  • BRUK AV UNDERLEVERANDØRER Alf Amund Gulsvik & Hanne Zimmer, Advokatfirmaet Wikborg Rein
  • DYNAMISK INNKJØPSORDNING Benny Rytter-Johansen, strategisk innkjøper, Ruter
  • MENNESKERETTIGHETER I LEVERANDØRKJEDEN Juni Skjold Lexau, Rådgiver konserninnkjøp, Bergen kommune

 

Påmelding