Anders Thue er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser, statsstøtterett og konkurranserett.

Han har ofte vært rådgiver for klienter i offentlig og privat sektor, spesielt ved komplekse anskaffelser. Han har bred kompetanse innen konkurranserettslige vurderinger, særlig i sektorene teknologi, media, helse, industri og finans. Han har lang erfaring med EU-rettslige spørsmål, og gode kunnskaper om kommersiell kontraktsrett i en rekke bransjer.

Anders har utgitt en rekke publikasjoner og holder ofte foredrag innen offentlige anskaffelser og konkurranserett. Gjennom sitt daglige virke som anskaffelsesadvokat har han også opparbeidet seg betydelig erfaring innen innkjøpsfaglige spørsmål.

Anders er forfatter av kommentarutgaven for lov og forskrift om offentlige anskaffelser og har gjennom flere år undervist i offentlige anskaffelser ved Universitetet i Bergen.

Han har videre bistått en rekke klienter innen offentlig sektor, herunder Utenriksdepartementet, Samferdselsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justisdepartementet, Vinmonopolet, Statnett, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges forskningsråd.

Anders har arbeidet med anskaffelsesrett i store anskaffelsesprosjekter, som f.eks. nye redningshelikoptre (Justisdepartementet), ny pasientjournal (Helse Midt-Norge), fangst, transport og lagring av CO2 (Gassnova) og i større IT-prosjekt for Direktoratet for økonomistyring.

He is a very strong and accurate partner to work with and to have sharp discussions with. He creates a quick understanding of situations.

- Chambers and Partners

Anders Thue is an outstanding lawyer with in-depth knowledge of European and Norwegian competition law. He is known for quick, thorough, and precise answers.

- Legal 500
CV

Arbeidserfaring

2009 - (d.d) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (tidl. Simonsen Advokatfirma)
2006 - 2008 Ansvarlig advokat, Simonsen Advokatfirma
2005 - 2006 Advokat/Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet
2000 - 2005 Advokatfullmektig/ansvarlig advokat, Simonsen Advokatfirma

Utdanning

2000 LL.M., London School of Economics
2000 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Kommentarutgave for Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Thue, A. m.fl., Gyldendal Akademisk, 2013, 2018
Konkurranseretten i et nøtteskall Thue, A. m.fl., Gyldendal Akademisk, 2015
Kommentarer til lov om offentlige anskaffelser Thue, A. m.fl., Gyldendal Rettsdata, 2015