Vi vil denne dagen få anledning til å høre en rekke fremragende foredragsholdere. Disse skal se nærmere på miljø og innovasjon innen anskaffelser, sett både fra leverandør og tilbyders ståsted.

Program for dagen:

09:30 – 10:30

 • Velkommen v/Innkjøpsforeningen
 • Konferansier Finn Tokvam innleder
 • Miljöhensyn i offentlig upphandling, när, hur och varför
  v/Professor Sofia Lundberg, Uemå University
 • Pause – Frukt og kaffe

10:45 – 12:05

 • Prosedyreform for å fremme miljø og inovasjon
  v/Wenche Sældal, Thommessen
 • Erfaringer fra Norges mest ambisiøse miljøprosjekt – fra strategi til gjennomføring
  v/Martin Hagen, Inventura
 • Prissetting av kvalitet med fokus på miljø
  v/Alf Amund Gulsvik, CMS Kluge
 • Lunsj

13:05 – 13:50

 • Fra ide til medisinsk utstyr – Bratt læringskurve for en doktor
  v/Frithjof Heyerdahl, Luftambulansen
 • Pause – Frukt og kaffe

14:05 – 15:15

 • Markedsdialog med fokus på innovasjon/miljø
  v/Trine Lise Fromreide og Nina Sørensen, Simonsen Vogt Wiig
 • Aktuelt fra KOFA
  v/ Tora Holm
 • Elflyene kommer – når skal vi kjøpe billett?
  v/Eric Lithun, Elfly AS
 • Pause – Frukt, kaffe og leskende

15:30

 • DFØs verktøykasse for grønne og innovative anskaffelser
  v/Marit Holter-Sørensen, DFØ

 

Etter siste foredrag blir det mat og mingling.

 

Pris: 3100,-
Pris for medlemmer av Innkjøpsforeningen og kunder av Simonsen Vogt Wiig samt Inventura: 2700,-

Påmeldingsfrist: 2. september 2022. Påmeldingen er bindende.