Tema denne gang er todelt. I første bolk vil vi ta for oss de ulike kravstyper som stilles i en anskaffelse, herunder rammene for og lovligheten av tilhørende dokumentasjonskrav og tidspunkt for når disse kravene skal oppfylles. I andre bolk gjør vi grundig rede for de regler som gjelder for kontraktsoppfølgingsfasen, herunder klargjøring av kontraktens innhold (tolkning) og adgangen til å gjøre endringer.

Dette blir en morgen spekket med praktisk rettet anskaffelsesjuss ispedd erfaringer fra vår omfattende praksis.

Foredragsholdere vil være advokater fra Simonsen Vogt Wiig.
Denne sesjonen vil også være tilgjengelig som live stream. Velg mellom fysisk eller digital deltakelse ved påmelding.

Vi gleder oss til å treffes. Vel møtt!

Se også

Registrer meg