Ettermiddags-seminar - Tvisteløsning i praksis: for tingretten

Dato: Tirsdag 24. november 2015
Tid: 16:30 - 18:30
Sted: Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1, seminarrom 2 (408)

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS inviterer til ettermiddagsseminar i sivilprosess i Bergen, tirsdag 24. november 2015.

Advokatene Tage Brigt A. Skoghøy og Ørjan Salvesen Haukaas vil forklare hvordan en sivil rettstvist gjennomføres for tingretten, med henvisning til praktiske eksempler:

–  Før søksmål reises: søksmålsvarsel
–  Innledning av søksmål: stevning og tilsvar
–  Saksforberedelsen videre
–  Hovedforhandling
–  Dom

Arrangementet er gratis. Påmelding gjøres på e-post til tos@svw.no. Det er et begrenset antall plasser.