Advokatene Tage Brigt A. Skoghøy og Ørjan Salvesen Haukaas vil forklare hvordan en sivil rettstvist gjennomføres for tingretten, med henvisning til praktiske eksempler:

–  Før søksmål reises: søksmålsvarsel
–  Innledning av søksmål: stevning og tilsvar
–  Saksforberedelsen videre
–  Hovedforhandling
–  Dom

Arrangementet er gratis. Påmelding gjøres på e-post til tos@svw.no. Det er et begrenset antall plasser.

Invitasjon