Ettermiddagsseminar for bank- og finansjurister

Dato: Torsdag 12. november 2015
Sted: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

Simonsen Vogt Wiig i Oslo fortsetter seminarrekken for bank- og finansjurister og inviterer til ettermiddagsseminar torsdag 12. november. Vi har gleden av å presentere høyesterettsdommer dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy som én av seminarets foredragsholdere.

Skoghøy har i tillegg til vervet som høyesterettsdommer forfattet flere bøker om panterett og tvisteløsning.
Tema for seminaret er: (i) utvalgte panterettslige problemstillinger og (ii) avtaleinngåelsesproblemstillinger.

Tid: Torsdag 12. november kl. 16.00
Sted: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

Etter foredragene serveres det fingermat og god stemning i våre lokaler. Påmelding skjer ved epost til hch@svw.no innen 9. november 2015.

For fullt program klikk her.