Personvernforordningen GDPR har vært på alles lepper i flere måneder. 6. juli kom departementet med forslag til lov for å gjennomføre forordningen. Personvernavdelingen i Simonsen Vogt Wiig arrangerer sammen med rekrutteringsfirmaet Badenoch & Clark et frokostseminar hvor vi går gjennom lovforslaget med særlig fokus på rekruttering og ansettelsesforhold, og setter deg og din virksomhet i stand til å forberede dere til den nye virkeligheten.

Under seminaret ser vi blant annet på:

– Hva er nytt i forhold til eksisterende regelverk?
– GDPR legger opp til enorme bøter for brudd på regelverket. Hva slags bøtenivå foreslås i Norge?
– Hvordan forbereder vi oss best til lovendringen?

Tid: 25. august 2017, kl 09:00-10:30
Sted: Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge 1

Det vil severes frokost fra kl. 08.30. Seminaret er gratis.