Saken reiste en rekke spørsmål, hvorav spørsmålene knyttet til stansingsrettens utstrekning og terskelen for å holde transportøren erstatningsansvarlig var blant de av prinsipiell interesse. Saken reiser også spørsmål knyttet til speditørens rolle i transporter.

Tage Brigt A. Skoghøy prosederte saken på vegne av selgeren. Han vil sammen med Christian Bjørtuft Ellingsen redegjøre for Høyesterettsdommen, sammen med den kjøps- og transportrettslige rammen for tvistetemaene.

Velkommen!

Simonsen Vogt Wiig har et av Norges ledende team innen transportrett og bistår regelmessig vareeiere, transportører og assurandører i Norge og internasjonalt.

Påmelding