Vi vil orientere om endringsforslagene og de ulike reaksjonene fra arbeidslivet. Videre vil vi gjennomgå hvilke konsekvenser endringene kan få for din virksomhet og næringslivet for øvrig, med fokus på hvordan berørte virksomheter kan innrette seg dersom forslaget blir vedtatt.

Seminaret er gratis og er relevant for alle som driver utleie av arbeidskraft, og for alle virksomheter som benytter seg av innleid arbeidskraft. Det blir anledning til å delta både fysisk og digitalt. Vennligst oppgi ved påmelding om du ønsker å delta fysisk i Bergen eller digitalt.

For deg som deltar fysisk serverer vi kaffe og noe å bite i fra kl. 08:30. Flere av firmaets advokater vil være tilgjengelige for en uformell prat både før og etter seminaret.

Registrer meg