I seminaret vil de mest fremtredende og viktige endringer fra tidligere versjoner av standardkontraktene bli gjennomgått, samt andre utvalgte temaer knyttet til kontraktsvilkårene. I tillegg vil seminaret adressere sentrale kommersielle spørsmål knyttet til kompensasjonsformater under tilvirkningskontraktene i dagens marked.

Seminaret er gratis og vil foregå på norsk og engelsk. Påmelding til bun@svw.no innen 24. februar.

Program for dagen

 

EPC(I) STANDARD CONTRACTS & COMPENSATION STRUCTURE

08.30 – 09.00 Coffee & Breakfast
09.00 – 10.00 Introductions. The new Norwegian standard EPC(I) contracts.
– NTK 2015, NTK 2015 Mod/Mod&Module, NF 2015, updates from previous versions and selected issues.
Gunnar Espeland, Partner Simonsen Vogt Wiig, Oil & Gas

10.00 – 10.15 Coffee break
10.15 – 11.00 ECP(I) Compensation structure on Norwegian continental shelf
– Trends and expectations on compensation formats
Steve Mckinlay, Partner Mott MacDonald

11.00 – 11.20 Q/A