Seminaret er gratis og det vil bli servert en enkel frokost fra kl. 08.00.

Anerkjente varemerker og god design er høyt verdsatt av kunder og viktige konkurransefortrinn.
Enkelte ønsker å høste resultatet av andres innsats ved å selge billige etterlikninger. Handel over landegrensene via internett gjør det mulig å nå kunder med slike etterlikninger overalt, også i Norge. Kostnadene er lave, gevinsten er høy og rettighetshavere har hatt en uforholdsmessig krevende oppgave med å stoppe piratkopier. Regjeringen fremmer i en ny høring flere konkrete forslag til regelendringer som vil bedre mulighetene til å stanse ulovlig handel som krenker rettighetene dine. Mer om forslagene til endringer kan leses her.

Seminaret holdes av Rune Ljostad og Cecilia Orheim fra vår teknologi- og medieavdeling.
For å belyse temaet har vi invitert relevante innledere.  Etter korte innledninger åpnes det for debatt med mulighet for spørsmål fra salen.

Program:

08.00 Registrering og servering av frokost

08.30 Velkomst og introduksjon, ved Cecilia Orheim og Rune Ljostad, partnere i SVW

08.40 Presentasjon av lovforslaget, ved Kaja Midtbø Stadshaug i Justisdepartementets lovavdeling

09.00 Tendenser og utviklingstrekk innenfor piratkopiering, ved Hedvig Bengston i Patentstyret

09.15 Erfaringer med å avdekke piratkopier, hva er utfordringene med dagens regelverk, og tanker om endringsforslagene, ved Oai Tsan og Nina Fossum i Tolletaten

09.30 Kort pause

09.35 Erfaring med ulovlig handel over landegrensene, ved Julius Berg Kaasin i Stokke

09.50 Erfaringer fra Danmarks effektive håndhevingsregler, ved Maria Fredenslund i RettighedsAlliancen

10.10 Debatt med muligheter for spørsmål fra salen

10.25 Oppsummering og avslutning

Påmelding

Simonsen Vogt Wiig har ekspertise innen alle former for immaterielle rettigheter, inkludert varemerker, patent, domenenavn, design, opphavsrett og ’know-how’. Her bistår vi med både strategisk rådgivning, forhandlinger, transaksjoner og tvisteløsning. Vår immaterialrettsavdeling inngår i Simonsen Vogt Wiigs avdeling for Teknologi og media, som er topprangert av både Chambers og Legal 500.

Påmelding