Konflikt på jobben - ledelse, juss og kommunikasjon

Dato: Fredag 18. november 2016
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler, Filipstad brygge 1.

Hva gjør du som leder og HR-leder når konflikten oppstår og hvordan håndterer du og virksomheten en varsling med påstand om trakassering?

Håndtering av konflikter krever  kompleks kunnskap om ledelse, juss og kommunikasjon. Derfor samarbeider AFF, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og Kommunikasjonsrådgiver Per Henrik Stenstrøm i forebygging, håndtering og læring av konflikter og varslingssaker – samlet og ikke stykkevis og delt – slik at virksomheten får en helhetlig rådgivende tjeneste.

I dette frokostmøte deler vi våre Do’s and Don’ts. Kurset inneholder blant annet:

  • Forberedt på de uforberedte? Sjekkpunkter i møte med konflikt.
  • Hvordan håndtere påstander mot ledere og øverste leder
  • Hva kommuniseres til de ansatte?
  • Hva gjør du når media tar kontakt?
  • Hvordan håndterer du konflikten slik at virksomheten kan benytte den i videre læring?
  • Faktaundersøkelse – en del av løsningen eller problemet?

Frokostmøtet er gratis og holdes fredag 18. november 2016. 

Tid: 08.30 – 10.30. Frokost severes fra kl. 08.15.
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler, Filipstad brygge 1.

Velkommen!