I samarbeid med @ Advokatenes HR har vi gleden av å invitere til halvdagskurset “Nye regler i arbeidsmiljøloven om arbeidsgiveransvar i konsernforhold” tirsdag 19. september. Advokatene Catriona Vågen McIntyre og Thomas Talén vil i kurset gi en innføring i de vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven, samtidig som det vil gis praktiske tips til hvordan virksomheter bør innrette seg etter lovendringene, og hvilket handlingsrom arbeidsgivere har i en nedbemanningssituasjon.

Kurset passer for advokater, jurister, HR-rådgivere, og andre som håndterer omstilling – og omstruktureringsprosesser i virksomheter, og er tilgjengelig både ved fysisk deltakelse og som livestream. Les mer og meld deg på her.

Les mer og meld på her