Bruk av avanserte IT-løsninger for effektivisering og produktutvikling blir stadig viktigere for alle aktører som jobber i shipping- og offshorebransjen. Vi ser konturene av en utvikling mot ubemannede fartøy, økt spesialisering og mer energi- og kostnadseffektiv drift. Innføring av ny teknologi skaper imidlertid også nye utfordringer og endrer risikobildet. Cybersecurity har på kort tid blitt en av de viktigste risikofaktorene i shipping, og krever nye tiltak.

Det blir også stadig sterkere fokus på personvern i shippingbransjen, særlig i forbindelse med innføring av Personvernforordningen med sine kraftige sanksjonerer ved brudd på regelverket. Håndteringen av personvernsopplysninger nødvendiggjør innføring av rutiner og system som sikrer at personvernreglene overholdes.

Simonsen Vogt Wiig er ledende i Norge både innenfor shipping og teknologi. Nå samler vi våre fremste eksperter fra begge områder og arrangerer et seminar om digitalisering og personvern, rettet spesielt mot shippingbransjen. Seminaret er for alle som ønsker å styrke sin kompetanse, og få praktiske råd om teknologianskaffelser, beskyttelse av immaterielle rettigheter og personvern.

Tid: Onsdag 18. januar kl 08.30 – 10.30
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1

Program:

Innledning: Digitalisering og teknologisk utvikling innen shipping
(v/Christian Bjørtuft Ellingsen)
• Hvilke utfordringer og muligheter står shippingbransjen overfor?
• Internasjonal regulering av cybersecurity i shipping

Teknologianskaffelser

(v/Espen Tøndel, Nicolai Halbo)
• En utvikling mot tjenestebaserte leveranser med skytjenester (SaaS, IaaS, PaaS)
• Suksessfaktorer ved teknologianskaffelser
– Hvordan sikre balanse mellom fleksibilitet og forutsigbarhet?
– Hvordan hindre/vurdere innlåsing og skape riktige insentiver gjennom hele kontraktsperioden?
• Valg av kontraktsform, hyllevare vs. skreddersøm?
• Hvordan sikre kvalitet i leveransen?

Beskyttelse av immaterielle rettigheter
(v/Espen Tøndel)
• Hvorfor bør man ha en IPR-strategi og hva bør den inneholde?
• Hvordan beskytte ulike rettigheter?

Personvern i shipping

(v/Thomas Olsen)
• Særlige utfordringer i shippingbransjen

Påmelding innen mandag 16. januar 2017.
NB! Begrenset antall plasser.