Temaer for seminaret er bl.a.:

• Praktiske konsekvenser knyttet til oppdatert veiledning for overføring av personopplysninger fra Datatilsynet
• Betydningen av ny veileder fra EDPB om hva som anses som overføring
• Status for norske og utenlandske saker vedr. bruk av Google Analytics, Facebook Login og Meta Pixel
• Status for EU-US Data Privacy Framework
• Hovedfunn i rapport fra EDPB om offentlig sektors bruk av skytjenester
• Oppdaterte krav til bindende konsernregler (BCR)
• Oversikt over sentrale klagesaker, bl.a. prinsipielle saker vedr. rettslig grunnlag for tilpasset markedsføring (bøter til Meta vedr. markedsføring på Facebook og Instagram)

Det vil være god anledning til spørsmål og diskusjon underveis. Etter seminaret vil det være mulighet for mingling, snacks og noe godt i glasset.

Gratis deltakelse. Merk: begrenset antall plasser.

Arrangementet er i regi av SVW Data Protection Compliance Forum og er eksklusivt for våre klienter og samarbeidspartnere.

 

Seminaret i sin helhet kan du se her: