Business Angels Norway representerer norske engler og skaper en arena for at engler kan møte oppstartsselskaper og investeringsprosjekter. Simonsen Vogt Wiig er Business Angel Norways hovedsamarbeidspartner, og har vært det siden programmets oppstart.

Informasjonsmøtet om Nordic Angel Program er relevant for både engleinvestorer og oppstartsselskaper.

Business Angels Norway driver Nordic Angel Program sammen med engleorganisasjoner i Finland, Estland og Danmark, og er støttet av EUs Horizon 2020 Program. Målet er å øke kunnskapen om engleinvesteringer og investeringer på tvers av landegrenser.

For mer informasjon:

https://businessangel.no/nap/  og https://www.nordicangelprogram.com