Simonsen Vogt Wiig inviterer til informasjonsmøte om Nordic Angel Program i Trondheim

Dato: Tirsdag 11. desember 2018
Tid: 16:30 - 19:00
Sted: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Brattørkaia 17b, Trondheim

11. desember arrangerer Simonsen Vogt Wiig og Business Angels Norway et informasjonsmøte om Nordic Angel Program i Trondheim.

Business Angels Norway representerer norske engler og skaper en arena for at engler kan møte oppstartsselskaper og investeringsprosjekter. Simonsen Vogt Wiig er Business Angel Norways hovedsamarbeidspartner, og har vært det siden programmets oppstart.

Informasjonsmøtet om Nordic Angel Program er relevant for både engleinvestorer og oppstartsselskaper.

Business Angels Norway driver Nordic Angel Program sammen med engleorganisasjoner i Finland, Estland og Danmark, og er støttet av EUs Horizon 2020 Program. Målet er å øke kunnskapen om engleinvesteringer og investeringer på tvers av landegrenser.

For mer informasjon:

https://businessangel.no/nap/  og https://www.nordicangelprogram.com