Hjem / Innsikt / 125 år med klienten i fokus

125 år med klienten i fokus

Siden 1894 har Simonsen Vogt Wiig bistått små og store klienter med varierte problemstillinger på tvers av fjorder, fjell og landegrenser. I år markerer vi at det er 125 år siden firmaet ble etablert.
FC7B6191

Advokatfirmaet Wiig & Co. har sin opprinnelse i advokatfirmaet som høyesterettsadvokat Nicolay Johan Martens Wiig etablerte i Bergen i 1894.  Han var en av Bergens om lag 40 sakførere, og en av de første høyesterettsadvokatene med kontor i Bergen. Firmaets virksomhet var i hovedsak knyttet til handel og skipsfart, samt juridiske og finansielle spørsmål som hadde sammenheng med dette. Firmaet hadde mange kjente næringsdrivende og private personer i Bergen som sine klienter. Etter hvert kom flere industrielle selskaper inn som klienter, som f.eks. bryggerier og møller, og senere aktører fra fiskerinæringen og det offentlige. I mer enn 70 år var firmaet en ren familiebedrift, drevet av far og sønn eller sønner, onkel og nevø i skiftende konstellasjoner. I løpet av 1980 og 1990 årene kom det til flere partner uten tilknytning til Wiig-familien. I denne perioden utviklet firmaet seg fra å være et familiefirma til et moderne forretningsadvokatfirma.

I 2001 fusjonerte Wiig & Co. med det Oslobaserte advokatfirmaet Vogt & Co., og tok navnet Advokatfirmaet Vogt & Wiig. Vogt & Co var i stor grad basert på shippingrelatert virksomhet og generell forretningsjus. Vogt & Co. hadde også en egen personskadeavdeling. I 2002 inngikk Advokatfirmaet Vogt & Wiig samarbeid med det Trondheimsbaserte advokatfirmaet Consil, som endret navn til Advokatfirmaet Vogt & Wiig Trondheim. Firmaets Singaporekontor ble etablert i 2007, og har hatt både norske og lokale advokater. Singaporekontoret har hovedsakelig klienter innen shipping og offshore.

I 2013 fusjonerte Vogt & Wiig med Simonsen Advokatfirma DA, som hadde kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Tromsø. Det fusjonerte firmaet fikk navnet Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Simonsen ble etablert i 1948 av høyesterettsadvokatene Peter Simonsen og Lars Musæus under navnet Simonsen Musæus. Selskapet hadde mange oppdrag relatert til gjenoppbyggingen av handelsflåten og gjenreisningen av norsk økonomi i årene etter krigen. Da oljevirksomheten i Nordsjøen tok av i 1970-årene, fikk firmaet stort oppdragstilfang både fra norske redere og utenlandske oljeselskaper som ønsket å etablere seg i Norge. Firmaet vokste og satset videre på generell forretningsjus, og i 90-årene ble mye av fokuset lagt på det voksende feltet teknologi og media, og firmaet har lenge vært blant Norges ledende på området.

Firmaet slik vi kjenner det i dag er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i de største byene i Norge samt i Singapore. Våre 235 ansatte, hvorav 180 advokater, bistår klienter i alle sentrale bransjer. Med fortsatt fokus på kjerneområder som teknologi og media, shipping, olje, gass og fornybar energi, og eksperter innen de fleste forretningsjuridiske disipliner, satser vi nå videre i den digitale tidsalder. Vårt mål er å være det ledende advokatfirmaet på innovasjon og digitalisering. Dette skal vi oppnå ved hjelp av høyteknologiske løsninger og å fremme nytenkning og innovasjon gjennom samarbeid med gründere og etablerte klienter. Vi bærer vårt samfunnsansvar med stort alvor, og i tillegg til å ha høye interne etiske standarder er firmaet sertifisert som Miljøfyrtårn og samarbeider med ulike interesseorganisasjoner.

Vi er stolte over hva vi som firma har oppnådd i disse 125 årene, og ser med entusiasme på hvordan bransjen har endret seg med tiden og stadig er i bevegelse. Vi ser frem til mange spennende utfordringer i årene som kommer!