Hjem / Innsikt / Advokater fra Simonsen Vogt Wiig representert i lovutvalg

Advokater fra Simonsen Vogt Wiig representert i lovutvalg

Vi har gleden av å meddele at Christian Reusch er oppnevnt til leder i lovutvalget for sivilprosess og voldgift i Advokatforeningens lovutvalg fra 1. januar. Med dette har Simonsen Vogt Wiig totalt 9 advokater representert i lovutvalgene.
Statue Of Lady Justice In An Office

Advokatforeningens lovutvalg er oppnevnt av foreningens hovedstyre. Utvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd innenfor sitt fagområde. Med fokus på rettsikkerhet og kvalitet i lovgivningen leverer Advokatforeningens lovutvalg ca. 80 høringsuttalelser hvert år.

Christian Reusch er oppnevnt som ny leder i lovutvalget for sivilprosess og voldgift. Reusch har vært partner i Simonsen Vogt Wiig siden 2017, og har bred prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Han har bakgrunn som ledende advokat hos Regjeringsadvokaten der han har hatt fagansvar for sivilprosess, skjønns‐ og ekspropriasjonsrett, forurensningsrett/miljørett, erstatningsrett, Grunnloven og statsforfatningsrett samt menneskerettigheter.

Vi har med dette følgende 9 representanter i lovutvalgene:

  • Arne Oftedal, leder Klima- og miljørett
  • Christian Reusch, leder Sivilprosess og voldgift
  • Frithjof Herlofsen, medlem Forsikringsrett
  • Kenneth Mikkelsen, medlem Fangst, fiskeri og havbruk
  • Marit Wenda Kjørsvik, medlem Selskapsrett
  • Marte Randen von Hirsch, medlem Erstatningsrett
  • Peter Aall Simonsen, medlem Bank, finansiering og valuta
  • Thomas Olsen, leder IKT og personvern
  • Thorgeir Hole, leder Velferdsrett

I tillegg har vi flere ansatte med verv i ulike nemder og andre utvalg. Vi er stolte over å ha så mange dyktige medarbeidere i firmaet!