Hjem / Innsikt / Ansatte kan permitteres i inntil 52 uker

Ansatte kan permitteres i inntil 52 uker

Dersom virksomheten var nødt til å foreta permitteringer i mars i år, har regjeringen nå sikret at arbeidsgiver skal kunne opprettholde permitteringen helt frem til mars 2021, og dermed unngå unødvendige oppsigelser.
Modern office interior with city view

Regjeringens tiltak for å sikre arbeidsplasser – unngå unødvendige oppsigelser

Koronapandemien har medført at en rekke virksomheter over hele landet har fått en reduksjon i arbeid, eller til og med har blitt pålagt å stenge virksomheten for en periode. Nå er smittespredningen i Norge igjen økende, og Regjeringen har iverksatt tiltaket mange virksomheter og fagforeninger har etterspurt for å kunne sikre at permitterende virksomheter skal kunne unngå å måtte si opp ansatte og bevare arbeidsplassene: Permitteringsperioden er utvidet fra 26 uker til 52 uker.

Under koronapandemien har regjeringen (se faktaboks nedenfor) løpende foretatt en rekke endringer i permitteringsregelverket for å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for virksomheter som har opplevd arbeids- og kundebortfall, m.m. Mange virksomheter var nødt til å foreta permitteringer da landet “stengte ned” i mars, og mange bransjer er fortsatt hardt rammet av koronapandemien. En rekke arbeidstakere som ble permittert i mars er fortsatt permittert. Med den økende smittespredningen i Norge, og både nasjonale og lokale myndigheters tiltak for å hindre smittespredning, ser vi igjen at en rekke virksomheter ser seg nødt til å permittere ansatte.

Regjeringen varslet allerede i august at de så på muligheten til å utvide permitteringsperioden fra 26 uker til 52 uker innenfor en periode på 18 måneder. Permitteringsperioden er den samlede perioden en ansatte kan være permittert, og perioden starter å løpe etter at permitteringen har trådt i kraft, dvs. etter at varslingsperioden er utløpt (10 eller 2 dager). En utvidelse av permitteringsperioden er derfor helt avgjørende for å kunne sikre arbeidsplasser og unngå unødvendige oppsigelser i forbindelse med koronapandemien.

Den varslede endringen trådte i kraft 1. november

Endringen i permitteringsregelverket innebære at arbeidsgiver nå kan permittere, eller opprettholde allerede iverksatte permitteringer av, ansatte i inntil 52 uker i løpet av en periode 18 måneder. Med denne endringen har man økt permitteringsperioden fra 26 uker til 52 uker, samtidig som man har gått tilbake til den opprinnelige 18 måneder-begrensningen. Sistnevnte har tidligere vært fraveket når regjeringen tidligere har iverksatt midlertidige utvidelser av permitteringsperioden. Denne forlengelsen er tidsbegrenset og vil i utgangspunktet kun oppheves 1. juli 2021.

Selv om permitteringsperioden forlenges ønsket regjeringen likevel å sikre at arbeidsgivere løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte – om det foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for permittering. For å sikre at arbeidsgivere foretar denne vurderingen innføres derfor, med virkning fra 1. januar 2021, en Arbeidsgiverperiode II, som vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer innenfor en periode på 18 måneder per 1. januar. I denne perioden gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt i 5 dager før arbeidsgiver igjen er fritatt fra lønnsplikt i inntil 19 uker.

Parallelt med endringene i permitteringsregelverket har regjeringen foretatt midlertidige endringer i dagpengeregelverket for å sikre permitterte arbeidstakere dagpenger under den utvidede permitteringsperioden.

Periodene med lønnsplikt -og fritak for lønnsplikt for arbeidsgiver vil fordele seg slik under de 52 ukene:

 1. Arbeidsgiverperiode I – 10 dager med lønnsplikt for arbeidsgiver (2 uker)
 2. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt – 30 uker – Arbeidstaker kan ha krav på dagpenger under permittering
 3. Arbeidsgiverperiode II – 5 dager med lønnsplikt for arbeidsgiver (1 uke)
 4. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt – 19 uker – Arbeidstaker kan ha krav på dagpenger under permittering

 

Historikk over endringer siden mars 2020 som har hatt betydning for permitteringsperioden:

Arbeidsgiverperiode I
 • Før koronapandemien var regelen i permitteringslønnsloven § 3 første ledd at arbeidsgiverperioden var 15 dager.
 • Fra 20. mars 2020 ble arbeidsgiverperiode I midlertidig redusert fra 15 til 2 dager ved lovendring.
 • Fra 1. september 2020 ble den midlertidige reduksjonen opphevet, samtidig som arbeidsgiverperioden i permitteringslønnsloven § 3 første ledd ble endret fra 15 til 10 dager. [någjeldende regel]
Arbeidsgivers fritaksperiode
 • Før koronapandemien var regelen i permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd at etter arbeidsgiverperiode I var arbeidsgiveren fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.
 • Fra 27. mars 2020 fikk arbeidsgivere som per 27. mars hadde 14 eller færre uker igjen av fritaksperioden forlenget sin fritaksperiode frem til og med 30 juni 2020. 26 ukers- og 18 måneder begrensningen kunne altså fravikes.
 • Fra 1. juli 2020 fikk arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av fritaksperioden forlenget sin fritaksperiode frem til og med 31. oktober 2020. 26 ukers- og 18 måneder begrensningen kunne altså fravikes.
 • Fra 1. november 2020 fikk arbeidsgivere ved forskrift et generelt fritak fra lønnsplikt i til sammen 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Begrensningen på 18 måneder ble altså gjeninnført. [någjeldende regel]
Arbeidsgiverperiode II
 • Per dags dato gjelder det ingen Arbeidsgiverperiode II.
 • Fra 1. januar 2021 innføres en Arbeidsgiverperiode II på fem dager, denne inntrer når arbeidstakeren har vært permittert i 30 uker innenfor en periode på 18 måneder. Etter Arbeidsgiverperiode II vil altså arbeidsgiver igjen kunne fritas fra lønnsplikt i ytterligere 19 uker.