Hjem / Innsikt / Praktisk økonomi og finans, vol. 39 utg. 4: Arbeidsgivers oppfølging av varslingssaker. Del I

Praktisk økonomi og finans, vol. 39 utg. 4: Arbeidsgivers oppfølging av varslingssaker. Del I

Del 1 i en todelt artikkelserieskrevet av advokat Nicolay Skarning og advokat Catriona Vågen McIntyre, er nå publisert i Praktisk økonomi og finans, vol. 39 utg. 4, tilgjengelig på Idunn.no.
Dialog_5

Etter innføringen av varslingsregler i 2007 har norske arbeidsplasser håndtert en betydelig mengde varsler. Denne artikkelen, første del av en todelt serie, retter fokus mot arbeidsgiverens egne undersøkelser av varsler.  Artikkelen belyser viktigheten av å legge til rette for varslinger, utføre raske og effektive undersøkelser, samtidig som lojalitetsplikten i arbeidsforholdet respekteres. Denne artikkelen er basert på omfattende erfaring fra varslingsutvalg, bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere ved oppfølging av varsler, samt prosedyre ved domstolene.

Les artikkelen her