Hjem / Innsikt / Cash er fortsatt king

Cash er fortsatt king

Inntil Norges Bank løser utfordringene med etableringen av Digitale Sentralbankpenger (DSP), bør du ha cash i bakhånd.
andre-francois-mckenzie-iGYiBhdNTpE-unsplash

Sentralbankloven § 3-5 (1) slår fast at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. En undersøkelse gjort på oppdrag av Norges Bank våren 2022 viste imidlertid at kontanter kun sto for 4 prosent av betalingene på utsalgssteder og kun 5 prosent av betalingene mellom privatpersoner. Norges Bank utreder nå om det skal innføres en ny form for kontanter, nemlig Digitale Sentralbank Penger (DSP), som supplerer ordinære kontanter.

Ordningen er ikke vedtatt ennå, og det er ikke bare Norges Bank som utreder å innføre DSP, det gjør også flere andre sentralbanker. Det er gode grunner for dette, for hva gjør vi om internettet faller ned? De fleste har sluttet å bruke kontanter, og det er antagelig et mindretall som har kontanter liggende hjemme. Resultatet ville være at de fleste av oss ikke kan betale for varer og tjenester.

Om vi derimot kunne kjøpe DSP fra en bank og så lagre DSP i en digital lommebok, ville vi kunne bruke en app på mobiltelefonen eller en smartklokke for å betale med DSP.

For at dette skal fungere uten internett må DSP kunne brukes også i offline situasjoner, altså uten internettforbindelse, ved hjelp av Bluetooth eller liknende. Da må betaler og mottaker av betalingen befinne seg nær hverandre, akkurat som når en bruker alminnelige kontanter. Betalingen vil heller ikke være avhengig av at sentrale banksystemer fungerer.

Et hovedformål med DSP er nettopp at man skal kunne betale på en effektiv måte, selv når internett svikter og når sentrale banksystemer ikke fungerer som de skal. Innføring av DSP vil dermed øke norsk beredskap.

DSP vil trolig bli et tvunget betalingsmiddel. Dermed må butikker legge til rette for at de som vil kan betale med DSP. Det blir ingen kursforskjell mellom DSB og andre betalingsmidler. En krone er en krone, ferdig med det.

Privatpersoner og virksomheter kan ikke sette inn penger i Norges Bank. Alle innskudd må gjøre til private banker. Bankenes Sikringsfond har per 1. oktober 2022 123 medlemsbanker som er dekket av en garanti for inntil 2 millioner kroner. Innskudd ut over dette kan gå tapt om banken man har satt pengene inn i går konkurs.

DSP på sin side vil ikke være en fordring mot en privat bank, men direkte mot Norges Bank selv. Eier man DSP så risikerer man ikke at pengene går tapt som følge av konkurs, uansett hvor mange DSP man har. Også tradisjonelle kontanter er en fordring direkte mot Norges Bank. Det er nok likevel tryggere å oppbevare DSP i en digital lommebok enn det er å oppbevare tradisjonelle kontanter i madrassen.

Vi ser frem til at Norges Bank løser utfordringene med etableringen av DSP.  Inntil videre fastslår Finansavtaleloven i § 38 at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Vårt umiddelbare råd til deg som leser er derfor å ta ut et passende beløp i kontanter og ta med hjem. Hvis det oppstår en nasjonal krise, er det nyttig å kunne betale uten å være avhengig av internett eller dagens digitale løsninger.

Denne artikkelen ble første gang publisert i Finansavisen, 1. november 2022.