Hjem / Innsikt / Efta-domstolen har gitt frist til 19. april 2024 med å innlevere innlegg i innleiesaken

Efta-domstolen har gitt frist til 19. april 2024 med å innlevere innlegg i innleiesaken

SVW representerer foreløpig 10 bemanningsforetak, som har gått til erstatningssak mot staten for de tap som er påført som følge av de strenge restriksjonene på innleie fra bemanningsforetak fra 1. april 2023.
Team_2

Tapet er foreløpig på 40 millioner kroner, men flere selskaper har meldt at de er interessert i å bli med på søksmålet. Saken har sluppet inn for Efta-domstolen i Luxembourg, hvor staten og alle EU/EØS-stater, totalt 30 samt EU-Kommisjonen og ESA har fått frist til 19. april 2024 med sine innlegg. Etterpå vil saken komme opp i muntlige høringer i Efta-domstolen. Efta-domstolen kan gjennom sine svar avklare om Norge har brutt EØS-avtalen ved innleierestriksjonene overfor bemanningsforetakene og deres kunder.

Her kan du lese foreleggelsesbrevet til Efta-domstolen på engelsk og norsk:

Signert foreleggelsesskriv til EFTA-domstolen
Request for an Advisory Opinion