Hjem / Innsikt / Erstatningsrettslig vern for aksjonærer og selskapsdeltakere

Erstatningsrettslig vern for aksjonærer og selskapsdeltakere

Høyesterett avsa i desember 2019 dom i en sak som gjaldt selskapsdeltagers erstatningskrav mot Staten etter Transocean-saken (HR-2019-1969-A). Hovedspørsmålet var om tapet som ble krevd erstattet var å anse som selskapets eller deltagerens tap.
row of columns

Organiseringen av virksomheten har betydning for selskapsdeltagernes erstatningsrettslige vern. Advokat Peter Simonsen går i denne artikkelen i dybden når det gjelder dommen og tilstøtende rettspraksis.

Les hele artikkelen her