Hjem / Innsikt / Etablering av gjeldsregister

Etablering av gjeldsregister

Nordmenns forbruksgjeld har økt betydelig de siste årene. Én kjent utfordring har vært at bankene ved vurdering av nye lånesøknader har basert seg på søkerens opplysninger om eksisterende gjeldsforhold, som ikke alltid har vært riktige eller oppdaterte. Bankenes kredittvurderinger har dermed i mange tilfeller vært basert på feil opplysninger, noe som har ført til at personer som ikke har økonomi til å håndtere mer gjeld, har fått innvilget nye lån.
Photo businessman working with generic design notebook. Online payments, banking

Etablering av et gjeldsregister for å forebygge disse utfordringene har vært etterspurt i lang tid og kom endelig på plass denne sommeren. Gjeldsregisteret gir bankene bedre forutsetninger for kredittvurderingene noe som igjen vil kunne bremse en uheldig økning av forbruksgjelden. Dette støttes også av at et gjeldsregister vil gi enkeltpersoner bedre oversikt over sin egen gjeld.

Gjeldsregisteret gir i dag kun en oversikt over usikrede gjeld så som forbrukslån og kredittkort. Registeret skiller ikke mellom benyttet og ubenyttet kreditt, og det kan derfor være hensiktsmessig å kansellere eller nedjustere ubenyttet kredit før man søker om nye eller økte lån.

Gjeldsregistrene omfatter ikke sikret gjeld så som boliglån og billån, men departementet har fått fullmakt til å inkludere dette på et senere tidspunkt. Videre omfattes blant annet ikke studielån, leasingforpliktelser og skattegjeld.

Det er i dag tre gjeldsinformasjonsforetak som er i full drift; Evry, Finans Norge og Experian. Personvern har naturligvis stått helt sentralt i arbeidet med gjeldsregisteret og gjeldsinformasjonsforetakene kan kun utlevere informasjon til den opplysningene gjelder, til finansforetak, kommuner mfl i forbindelse med søknad om nytt eller endret lån eller utbetaling av lån, til kredittopplysningsforetak i forbindelse med kredittvurdering eller kredittscore og til offentlige myndigheter mfl for forsknings- analyse-, overvåknings- og statistikkformål.

Forbruksgjeld har vært høyt på den politiske agenda, og det vil sannsynligvis komme ytterligere reguleringer. Gjeldsinformasjonsloven og tilhørende forskrift inneholder likevel ingen begrensninger i forbrukernes mulighet til å oppta kreditt eller finansforetakenes mulighet til å yte kreditt, men bygger på grunntanken for fungerende markeder: korrekt og fullstendig informasjon.

Vi anbefaler alle å logge seg inn for å kontrollere sine registrerte gjeldsopplysninger:

Evry

Finans Norge

Experian