Hjem / Innsikt / Forbrukertilsynet varsler om 30.000 kr. i tvangsmulkt for hver ulovlige telefonoppringning

Forbrukertilsynet varsler om 30.000 kr. i tvangsmulkt for hver ulovlige telefonoppringning

Personvern og EUs personvernforordning (GDPR) har vært fokuset de siste månedene. Samtidig er det ikke kun personvernregelverket som gjelder når virksomheter tar kontakt med potensielle og eksisterende kunder. Virksomheter bør også være bevisste på kravene etter markedsføringsloven.
Your clients are waiting to hear from you

Forbrukertilsynet har sendt varsel til Telenor Norge om at selskapet vil få 30.000 kroner i tvangsmulkt for hver ulovlige oppringing selskapet har gjort til forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg.

Reglene om direkte markedsføring i markedsføringsloven gjelder i tillegg til og parallelt med personvernlovgivningen. Det innebærer at virksomheter står i fare for å få sanksjoner både fra Forbrukertilsynet og fra Datatilsynet ved ulovlige markedsføringshenvendelser til individer. Forbrukertilsynet viser i saken mot Telenor at de ikke tar lett på slike brudd på markedsføringsloven. Selv om dette tilfellet gjelder telefonoppringning, er reglene om direkte markedsføring via epost, SMS og lignende elektroniske kommunikasjonsmetoder like aktuelle. Virksomheter bør derfor ikke kun fokusere på personvernreglene ved henvendelser til individer, men også sikre at vilkårene for direkte markedsføring er oppfylt.

Forbrukertilsynets varsel er tilgjengelig her