Hjem / Innsikt / Frokostseminar 7. juni: Varsling og personvern

Frokostseminar 7. juni: Varsling og personvern

Arbeidsgivere opplever et stadig større antall varslingssaker i virksomheten. Med varslingssakene følger en rekke utfordringer både av praktisk og juridisk art. Varsling, og hvordan et varsel skal håndteres, har vært på dagsorden i lengre tid. I dette frokostseminaret skal vi ikke ta for oss varslingsinstituttet, men vi vil se nærmere på forholdet til offentlighet, taushetsplikt og personvern.
Group of people listening to a presentation.

Ved vår bistand i slike saker, ser vi at det oppstår en rekke spørsmål som kan være vanskelig å håndtere riktig når et varsel skal behandles raskt, trygt og effektivt. Her er det viktig å huske på at både varsleren, den varselet gjelder og eventuelle vitner har et stort behov for at personlige opplysninger blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og ikke kommer på avveie.

Tid: Fredag 7. juni. Frokost fra kl 08.00 med faglig gjennomgang fra kl 08:30.
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler i Christies gt. 3a, 3. etg.

Eksempler på spørsmål som ofte oppstår:

• Arbeidsgiverundersøkelser – hvilken informasjon kan gis til de involverte parter?
• Hvilken informasjon kan Arbeidsgiver gi videre til andre arbeidstakere, avdeling etc.?
• Til hvem kan Arbeidsgiver gi informasjon?
• Hvordan skal informasjonen oppbevares og når skal den slettes?
• Forholdet mellom personvern og kontradiksjon
• Forholdet mellom arbeidsgivers taushetsplikt, personvernregelverket, (for enkelte) forvaltningslovens regler om taushetsplikt og offentlighetslovens regler om innsyn
• Håndteres denne type spørsmål ulikt i de ulike deler av prosessen?

Påmelding

Om frokostseminarene:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS’ arbeidsrettsgruppe i Bergen arbeider med problemstillinger innenfor vanlig arbeidsrett og arbeidsrett for statsansatte, men er også sterkt engasjert omkring skipsarbeidsloven. Seminarene er gratis og henvender seg til ledere, mellomledere, internjurister, deg med personalansvar, HR-ledere og alle andre som ønsker faglig påfyll knyttet til arbeidslivets utfordringer og spilleregler.

Vi serverer kaffe og noe å bite i fra kl. 08:00, med faglig gjennomgang fra kl. 08:30 – 10:00. Flere av firmaets arbeidsrettsadvokater vil være tilgjengelige for en uformell prat både før og etter seminarene.