Hjem / Innsikt / Frokostseminar 7. mai: Kommunal planprosess – en innføring

Frokostseminar 7. mai: Kommunal planprosess – en innføring

Simonsen Vogt Wiig og Civitas inviterer til frokostseminar som vil gi et innblikk i kommunale reguleringsprosesser.
white, yellow and blue hard safety helmet hat for safety project of workman as engineer or worker, on concrete floor on city.

Caroline Waller (Simonsen Vogt Wiig) og Tine Aagesen (Civitas) tar for seg de forskjellige reguleringstypene, reguleringsprosess, medvirkning, konsekvensutredning, bruken av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Når og hvordan kan berørte parter påvirke planen? Når overtas planarbeidet av kommunen og hva skjer egentlig da?