Frokostseminar 7. mai: Kommunal planprosess – en innføring

| Firmanyheter

Simonsen Vogt Wiig og Civitas inviterer til frokostseminar som vil gi et innblikk i kommunale reguleringsprosesser.

Caroline Waller (Simonsen Vogt Wiig) og Tine Aagesen (Civitas) tar for seg de forskjellige reguleringstypene, reguleringsprosess, medvirkning, konsekvensutredning, bruken av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Når og hvordan kan berørte parter påvirke planen? Når overtas planarbeidet av kommunen og hva skjer egentlig da?