Hjem / Innsikt / Frokostseminar: Slaget om ansiennitetsprinsippet

Frokostseminar: Slaget om ansiennitetsprinsippet

Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Skanska-saken, som dreide seg om hvilken adgang det er til å fravike ansienniteten i en nedbemanningsprosess i en tariffbundet virksomhet. I vårt frokostseminar ser vi nærmere på hva dommen betyr i praksis når arbeidsgiver skal nedbemanne.
Wall in office, window

I Skanska-dommen uttaler Høyesterett at det gir misvisende assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en hovedregel, og klargjør at kompetanseforskjeller mellom kandidater er grunnlag for å fravike ansiennitetsrekkefølgen. Arbeidstakerne i Skanska-saken fikk likevel medhold i at oppsigelsene var ugyldige fordi kompetanseforskjellene arbeidsgiver hadde påberopt seg først og fremst var subjektive og skjønnsmessige. Skanska hadde brukt kriterier som kreativitet, selvstendighet og omdømme, men var ikke i stand til å dokumentere hvorfor de hadde vurdert de oppsagte arbeidstakerne som svake på disse kriteriene. Oppsigelsene ble av denne grunn likevel kjent ugyldige.

Arbeidsrettsteamet i Simonsen Vogt Wiig avholder et frokostseminar hvor vi går gjennom hvilken betydning dommen får for hvordan nedbemanningsprosesser bør legges opp. Vi ser nærmere på praktiske spørsmål som:

  • Kan vi fortsatt bruke subjektive kriterier som egnethet, selvstendighet og kreativitet når vi vurderer en ansatts kompetanse i en nedbemanning?
  • Bør vi bruke poeng når vi vurderer en ansatts kompetanse?
  • Er det mulig å si opp en ansatt som har 15 års ansiennitet i konkurranse med en ansatt som har 10 års ansiennitet?
  • Hvor sterkt står ansienniteten i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale?

Tid: Tirsdag 19. mars. Frokost fra kl. 08:00 med faglig gjennomgang fra kl 08:30
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler i Christies gt. 3a, 3 etg.

Om frokostseminarene:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS’ arbeidsrettsgruppe i Bergen arbeider med problemstillinger innenfor vanlig arbeidsrett og arbeidsrett for statsansatte, men er også sterkt engasjert omkring skipsarbeidsloven. Seminarene er gratis og henvender seg til ledere, mellomledere, internjurister, deg med personalansvar, HR-ledere og alle andre som ønsker faglig påfyll knyttet til arbeidslivets utfordringer og spilleregler.

Vi serverer kaffe og noe å bite i fra kl. 08:00, med faglig gjennomgang fra kl. 08:30 – 10:00. Flere av firmaets arbeidsrettsadvokater vil være tilgjengelige for en uformell prat både før og etter seminarene.