Hjem / Innsikt / Høyesterett med nye retningslinjer for behandling av sakskostnader

Høyesterett med nye retningslinjer for behandling av sakskostnader

Høyesterett har innført nye retningslinjer for behandling av sakskostnader, som gjelder for vår øverste domstol, men som trolig også vil være retningsgivende for underrettene.
Statue Of Lady Justice In Front Light Colored Background

Denne artikkelen av advokat (H) Peter Simonsen omhandler med referanser til Høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenns artikkel i Lov og Rett 06/2019 “Sakskostnader på dagsorden i Høyesterett” bakgrunnen for, formålet med og hovedtrekkene i de tiltakene som er bestemt. Det redegjøres også for behandlingen av spørsmålet om “nødvendige kostnader ved saken” i den nevnte artikkelen i Lov og Rett, og det reises spørsmål ved mulighetene for å nå den overordnede målsettingen om å redusere sakskostnadene ved behandling av sivile tvister for domstolene.

Se hele artikkelen her