Hjem / Innsikt / Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvides fra 1. september 2021 til å dekke hele landet

Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvides fra 1. september 2021 til å dekke hele landet

Fra 1. september utvides husleietvistutvalgets virkeområde til å dekke hele landet. Det har hittil primært kun behandlet tvister om leie av bolig som ligger i Oslo, Trøndelag samt nærmere bestemte kommuner i Vestland og Viken.
bolig

Husleietvistutvalget er et domstollignende tvisteløsningsorgan som behandler tvister om leie av bolig som reguleres av husleieloven.

Fra 1. september utvider Husleietvistutvalget sitt virkeområde til hele Norge.

Det innebærer at leietakere og utleiere i hele landet heretter kan få løst boligtvister ved behandling i Husleietvistutvalget.

Tidligere har dette primært vært forbeholdt tvister om bolig som ligger i Oslo, Trøndelag samt nærmere bestemte kommuner i Vestland og Viken. Det har imidlertid også vært anledning til å behandle husleietvister fra hele landet i tilfeller der klage fremmes av en leier som er forbruker mot en utleier som driver utleievirksomhet som næring.

Med virkning fra 1. september 2021 er forskrift om Husleietvistutvalget § 3 endret til at Husleietvistutvalget behandler tvister om leie av bolig som ligger i Norge, herunder Svalbard.

Informasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan du lese her: Styrker rettsikkerheten til leietakere i hele landet – regjeringen.no