Hjem / Innsikt / Kan kunstig intelligens være oppfinner av patent?

Kan kunstig intelligens være oppfinner av patent?

I dag kan kunstig intelligens (AI) basert på nevrale nettverk komme med ideer helt uavhengig av menneskelig input. Dette skaper nye spørsmål rundt hvem som skal anses som oppfinneren av en oppfinnelse laget av en maskin. Er det slik at et AI-system kan bli oppført som oppfinneren bak en patentert oppfinnelse?
Focused developer coding on computer monitors working late in office

Svaret er nei, kom det Europeiske Patentverket (EPO) til i to nylige patentsøknader.[1] Søknadene ble innsendt fra The Artificial Inventor Project i et insentiv på å få endret på adgangen til å få patent på AI-skapte oppfinnelser. I dag er gjeldende rett at oppfinneren i søknaden må være et menneske for at patent skal kunne godkjennes.

Prosjektet søker ikke å endre loven slik at kunstig intelligens blir eieren av patentet. Målet er at kunstig intelligens (AI) skal kunne bli oppført som oppfinneren av patentet. På den måten vil eieren av AI-systemet også bli eieren av patentet. Ryan Abbot, professor og patentadvokat, og en del av The Artificial Inventor Project, tror at avslag på patentsøknadene vil medføre andre søkere kommer til å lyve om oppfinnerskap i fremtiden.[2]

I håp om å endre denne forståelsen av patentrett sendte The Artificial Inventor Project inn to søknader for oppfinnelser skapt autonomt av den kunstige intelligensen Dabus AI. Den første søknaden angikk en ny type drikkebeholder basert på fraktal geometri (søknadsnummer EP 18 275 163). Den andre søknaden gjelder en ny måte å tiltrekke menneskelig oppmerksomhet i nødsituasjoner (søknadsnummer EP 18 275 174). Både EPO og UKIPO fant at oppfinnelsene oppfylte de grunnleggende kravene til patenterbarhet,[3] men kravet til å ha et menneske som oppfinneren stod i veien for at patentene kunne innvilges. The Artificial Inventor Project har varslet at de vil begjære overprøving av avslagene.

Begge oppfinnelsene ble skapt av kreativitetsmaskinen Dabus AI. Dabus AI er et system for kunstig intelligens basert på to nevrale nettverk som egenhendig unnfanger nye ideer og kunstformer. Systemet er designet til å skape ting helt uten menneskelig input. Som følge av at det ikke var oppført en fysisk person som oppfinner i patentsøknadene ble søknadene avslått i henhold til den europeiske patentkonvensjonen (EPC) regel 19 og artikkel 81.

EPO har siden kommet med en pressemelding vedrørende avslagene. EPO skriver i pressmeldingen at tolkningen av det juridiske rammeverket for det europeiske patentsystemet fører til konklusjonen at oppfinneren utpekt i et europeisk patent må være en naturlig person. Kontoret bemerket videre at forståelsen av at begrepet “oppfinner” refererer til en fysisk person ser ut til å være en internasjonalt gjeldende standard, og at forskjellige nasjonale domstoler har gitt avgjørelser i denne retning.[4]

The Artificial Inventor Project argumenterer for at patentbeskyttelse for AI-skapte verk er et nødvendig insentiv for AI innovasjon. Gjeldende regelverk gir ikke eiere av AI-oppfinnere rettslig beskyttelse for nye oppfinnelser via patent. Foreløpig må det lovendring til i EU og EØS for at AI skal kunne anses som oppfinnere av patenter. AI i oppfinnelser blir stadig mer aktuelt, og både World Intellectual Property Organization (WIPO) og EPO diskuterer hvorvidt lovendringer må til.[5][6]