Hjem / Innsikt / KOFA ilegger overtredelsesgebyr for kjøp av skytjenester

KOFA ilegger overtredelsesgebyr for kjøp av skytjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser ilegger Steigen kommune overtredelsesgebyr for kjøp av en skyløsning (PaaS) under en rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester. Endringen fra on premise leveranse til skyløsning ble ansett for å utgjøre en vesentlig endring av rammeavtalen. Teknisk utvikling i avtaleperioden kunne ikke forsvare endringen.
Futuristic Data Center Server Room

Klagenemnda for offentlige anskaffelser ilegger Steigen kommune overtredelsesgebyr for et avrop om kjøp av en skyløsning (PaaS) under en rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester. KOFA legger avgjørende vekt på at det leverandørene opprinnelig hadde konkurrert om å levere, og som rammeavtalen regulerte, var en on premise-løsning. De la videre til grunn at det var så vidt store forskjeller mellom det å tilby en PaaS-skyløsning og det å drifte on premise. Bl.a. trakk KOFA frem at ansvar og risiko flyttes til leverandøren og at skyløsningen som driftes i leverandørens egne lokaler gir stordriftsfordeler.  Avropet var derfor ikke inngått på grunnlag av kontraktsvilkårene i rammeavtalen, jf. forskriften § 26-2 (1). Det er ellers interessant at KOFA synes å anlegge en streng linje hva gjelder oppdragsgivers plikt til å ta høyde for anskaffelsens kompleksitet, usikkerhetsmomenter og teknisk utvikling i avtaleperioden ved utformingen av anskaffelsesdokumentene med henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-549/14 Finn Frogne.

Saken finner du her