Hjem / Innsikt / Krav til entreprenørgaranti ved salg av nye boliger

Krav til entreprenørgaranti ved salg av nye boliger

Det stilles snart krav til entreprenørgaranti ved salg av nye, ferdigstilte boliger. Kravet gjaldt tidligere kun for boliger under oppføring.
Model House and Blueprint

Tidligere i år ble det vedtatt en ny bestemmelse i avhendingslovens § 2-11. Bestemmelsen går ut på at reglene om garantiplikt etter bustadoppføringsloven også skal komme til anvendelse ved forbrukerkjøp av ferdigstilt eiendom, såfremt eiendommen er solgt innen seks måneder etter ferdigstillelse. Dette innebærer at entreprenører og boligutviklere ikke lenger kan vente med å inngå kjøpekontrakter til like etter ferdigstillelse, i den hensikt å unngå plikten til å stille sikkerhet for oppfyllelse av avtalen etter bustadoppføringslovens § 12. Garantiplikten gjelder i fem år etter overtakelse og skal dekke en sum tilsvarende minst ti prosent av kjøpesummen.

Bestemmelsen vil tre i kraft 1. januar 2019.