Hjem / Innsikt / Morselskapsgaranti for rettighetshavere på norsk sokkel: Omfang og tredjepartskrav

Morselskapsgaranti for rettighetshavere på norsk sokkel: Omfang og tredjepartskrav

Selskap som innehar utvinningstillatelse på norsk sokkel og som er del av et konsern plikter å oversende Olje- og energidepartementet en garanti fra sitt morselskap for datterselskapets forpliktelser i tilknytning til petroleumsvirksomheten. Hva er omfanget og hvem omfattes av garantien?
Drilling for oil

Rettighetshavere til utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel som er del av et konsern plikter å oversende Olje- og energidepartementet en morselskapsgaranti, i tråd med en modell utarbeidet av departementet og undertegnet av deres øverste morselskap, for å dekke forpliktelser i tilknytning til den petroleumsvirksomhet som datterselskapet deltar i.

Omfanget av morselskapsgarantien og hvem som er kravsberettiget i henhold til denne har vært gjenstand for diskusjon i det norske petroleumsjuridiske miljøet. Siden morselskapsgarantien aldri har vært innkalt og det nærmere innholdet i denne aldri har vært prøvd for domstolene, står disse spørsmålene fremdeles ubesvart. Denne oppdateringen søker å klargjøre omfanget av morselskapsgarantien og identifisere de tredjeparter som omfattes av den.

Les artikkelen her (på engelsk)