Hjem / Innsikt / Ny BIMCO mal for tilbudsbrev innen skipsfinansiering

Ny BIMCO mal for tilbudsbrev innen skipsfinansiering

Den 9. januar 2017 lanserte The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) et nytt produkt med kortnavnet SHIPTERM, et standardisert tilbudsbrev for bilaterale terminlån innen skipsfinansiering.
Aerial view container cargo ship, business freight shipping international by container cargo ship in the open sea.

Tilbudsbrevet har blitt utarbeidet med bistand fra en komité bestående av maritime spesialister fra en rekke rederier, banker og advokater, for å sikre at tilbudsbrevet reflekterer gjeldende markedspraksis, hovedsakelig fra London-markedet. Malen følger det tradisjonelle BIMCO-mønsteret, med en Del I boksseksjon, hvor partene fyller ut variable opplysninger (med referanse til de relevante klausulene i Del II); en Del II bestående av standardbestemmelser og vilkår; og diverse bilag hvor partene kan legge til relevant tilleggsinformasjon etter behov.

Anvendelsesområde 

SHIPTERM er tiltenkt lån mellom en enkelt långiver og én låntaker eller flere medlåntakere. Syndikerte lån faller dermed utenfor anvendelsesområdet. Tilbudsbrevet er kun anvendelig på terminlån og ikke på andre former for bilaterale finansieringer, som trekkfasiliteter og andre typer kreditter. Anvendelsesområdet er derfor noe begrenset.

Innhold

Tilbudsbrevet dekker hovedelementene i en terminlånsfinansiering, men klausuler som typisk er gjenstand for nærmere forhandlinger (slik som sikkerheter, inneståelser, informasjonsbetingelser, finansielle betingelser, misligholdsbestemmelser og “conditions precedent“) er bevisst ikke gjort uttømmende. Tilbudsbrevet vil i de fleste tilfeller kreve ytterligere forhandlinger, endringer og tillegg, avhengig av partenes jurisdiksjon, lovvalg og transaksjonens art.

Bruk i praksis

De fleste banker som tilbyr skipsfinansiering har egne maler for tilbudsbrev, som er skreddersydd for bankens standardvilkår og som krever mindre tilpasninger. SHIPTERM i sin nåværende form vil sannsynligvis ikke erstatte bankenes egne tilbudsbrev. For mindre eller mellomstore banker og rederier, med begrenset erfaring med skipsfinansiering, kan SHIPTERM være en nyttig sjekkliste, men bør ikke erstatte kvalifisert assistanse i mer komplekse finansieringer.