European union flag against parliament in Brussels

Ny bok om EU/EØS: "The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services"

| Firmanyheter

Karin Fløistad har gitt ut boken "The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services", som er høyaktuell med tanke på Storbritannias utmelding av og fremtidige tilknytning til EU.

Boken er basert på Karins doktorgradsavhandling ved European University Institute i Firenze og adresserer noen av de mest debatterte temaene i kjølvannet av Storbritannias folkeavstemning om EU-medlemsskap, nemlig offentlige velferdstilbud og fri bevegelse av personer. Boken er særlig relevant for forståelsen av den såkalte “Norwegian Model” – et alternativ for Storbritannias fremtidige tilknytning til EU.

Boken er tilgjengelig hos Springer International Publishing.