Hjem / Innsikt / Ny bok om EU/EØS: "The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services"

Ny bok om EU/EØS: "The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services"

Karin Fløistad har gitt ut boken "The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services", som er høyaktuell med tanke på Storbritannias utmelding av og fremtidige tilknytning til EU.
European union flag against parliament in Brussels

Boken er basert på Karins doktorgradsavhandling ved European University Institute i Firenze og adresserer noen av de mest debatterte temaene i kjølvannet av Storbritannias folkeavstemning om EU-medlemsskap, nemlig offentlige velferdstilbud og fri bevegelse av personer. Boken er særlig relevant for forståelsen av den såkalte “Norwegian Model” – et alternativ for Storbritannias fremtidige tilknytning til EU.

Boken er tilgjengelig hos Springer International Publishing.