Hjem / Innsikt / Ny kommentar-utgave til personopplysnings-loven og personvern-forordningen

Ny kommentar-utgave til personopplysnings-loven og personvern-forordningen

Senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig, Cecilie Rønnevik, har skrevet kommentarutgaven til personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) som denne uken ble utgitt på Universitetsforlaget.
trent-erwin-UgA3Xvi3SkA-unsplash (1)

“Det er et enormt behov for veiledning på dette området”,  sier Cecilie Rønnevik. “Og det er en klar styrke ved denne boken at den er skrevet av personer med lang erfaring med personvernregelverket, som alle har ulike innfallsvinkler til de problemstillingene som oppstår og ulike erfaringer å bygge på”.

I tillegg til Cecilie Rønnevik er boken skrevet av juridisk direktør i Datatilsynet Jørgen Skorstad, avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Åste Marie Bergseng Skullerud og personvernombud for Fremtind Forsikring Marius Engh Pellerud. Sistnevnte er forvaltningsinformatiker. Forfatterne har ønsket å lage et verktøy for alle som treffer på personopplysningsregelverket i sitt arbeide, ikke bare advokater og andre jurister.

Boken inneholder også kommentarer til den norske personopplysningsloven som trådte i kraft 20. juli 2018. Denne inneholder særnorske bestemmelser på områder hvor EU tillater nasjonal regulering. Blant annet om bruk av fødselsnummer, om Datatilsynets kompetanse og om personvernombudsordningen.

Boken kan bestilles hos Universitetsforlaget.