Hjem / Innsikt / Ny kommentarutgave til lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Ny kommentarutgave til lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Anders Thue, Anne Buan og Sofia Lazaridis i Simonsen Vogt Wiig har nå utgitt ny utgave av kommentarutgaven til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Den nye anskaffelsesloven og den nye anskaffelsesforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2017, har gjort det helt nødvendig med en ny utgave av denne boken. Anskaffelsesregelverket har stor betydning for både offentlig og privat sektor i Norge i dag. Regelverket er i rask utvikling, og rettskildebildet er sammensatt.

Boken er praktisk tilrettelagt med noter til hver bestemmelse, slik at det går raskt å finne de relevante kommentarene til den bestemmelsen man ønsker mer informasjon om. De viktigste norske dommene, avgjørelsene og uttalelsene om offentlige anskaffelser er samlet i boken.

Formålet med boken er å være et praktisk verktøy for alle som arbeider med regelverket om offentlige anskaffelser. Boken er tilgjengelig hos Gyldendal.

Anders Thue, Anne Buan og Sofia Lazaridis arbeider ved vårt Oslokontor, og har bred erfaring innen EU-rett, konkurranserett og offentlige anskaffelser.