Hjem / Innsikt / Nye assosierte partnere i Simonsen Vogt Wiig

Nye assosierte partnere i Simonsen Vogt Wiig

Vi har gleden av å gratulere Nicholas Foss Barbantonis, Tone Tafjord Seth, Øyvind Akerholt, Mikael Rossvoll Jørgensen, Kristoffer Johansen og Kristian Saga med opprykk til assosiert partner i Simonsen Vogt Wiig fra 1. januar 2024.
FC7B6189

Nicholas Foss Barbantonis er tilknyttet tvisteløsningsteamet i Oslo. Han er spesialist på tvisteløsning innen immaterialrett og teknologi, og har vært involvert i flere høyprofilerte immaterialrettslige tvister. Nicholas er rangert som Rising Star i Legal 500, og som lovende talent i Kapitals årlige advokatundersøkelse. Nicholas er også rangert i World Trademark Review guide innen håndhevelse og prosedyre (WTR 1000).

Tone Tafjord Seth er del av OCEAN-temaet i Oslo. Hun har gjennom mer enn et tiår i Simonsen Vogt Wiig opparbeidet seg solid erfaring innenfor shipping- og finansieringstransaksjoner, og er kjent for å være en meget effektiv og pragmatisk advokat. Tone bistår klienter i et bredt spekter av transaksjoner og finansieringer, herunder prosjektfinansieringer, sale/leaseback-transaksjoner, syndikerte og bilaterale lån, kjøp/salg og befraktning.

Øyvind Akerholt er tilknyttet avdeling for teknologi og media i Oslo. Han jobber hovedsakelig med immaterialrett, IT-sikkerhet, forhandlinger og kontraktsrett, med særlig fokus på IT-, media- og teknologikontrakter. Øyvind har bistått i noen av de største IT-anskaffelsene i Norge de siste årene, i både offentlig- og privat sektor.

Mikael Rossvoll Jørgensen jobber ved Simonsen Vogt Wiigs kontor i Tromsø. Han har erfaring fra Fiskeridirektoratet, og har en særlig kompetanse og interesse for fiskeri- og havbruksfeltet. Mikael har også betydelig erfaring med kontrakts- og erstatningsrett, og han bistår private næringsaktører og offentlige organer med rådgivning og tvisteløsning for domstolene.

Kristoffer Johansen er tatt opp som assosiert partner på Tromsø-kontoret fra februar 2024, da han returnerer til Simonsen Vogt Wiig etter en periode hos Nord-Troms og Senja tingrett. Kristoffer arbeider med rådgivning og tvistesaker på tvers av fagområder, herunder offentlige anskaffelser, eiendom og entreprise. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning for domstolene, både som advokat og dommerfullmektig.

Kristian Saga jobber med entreprise, eiendom og generell kontraktsrett ved kontoret i Kristiansand. Han bistår både entreprenører og byggherrer med utforming av kontrakter, tilbudsinnbydelser og tilbud og tvistehåndtering, og bistår eiendomsutviklere med en rekke eiendomsrelaterte problemstillinger gjennom hele prosessen, fra råtomt til ferdig bygg.

Vi er stolte over å ha dem med på laget!

Kontaktpersoner