Hjem / Innsikt / Nye standardavtaler for skytjenester blir lansert første kvartal 2021

Nye standardavtaler for skytjenester blir lansert første kvartal 2021

I 2020 har både Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Dataforeningen jobbet frem nye standardavtaler for kjøp av skytjenester, og i løpet av første kvartal neste år har vi etter all sannsynlighet to nye avtaler som kan benyttes.
Server room or server computers.3d rendering.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har sin avtale “SSA-SKY” på høring til 1. februar, og Dataforeningen har sin avtale “Kontrakt for skytjenester” på høring til 11. januar.

Hvorfor er det behov for nye standardavtaler?

Avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L) som benyttes i en del kjøp av skytjenester var aldri ment for tilfeller hvor det er behov for særlig mer enn mindre konfigureringer for å få skytjenesten på plass. En del opplever også utfordringer rundt forholdet til betingelsene for standard skytjeneste i den avtalen blant annet fordi avtalen legger opp til at Leverandøren skal forklare de viktigste forskjellene mellom SSA-L og standard betingelsene uten at forklaringen har kommersiell eller juridisk binding.

Dataforeningens Skytjenesteavtale er laget for både de enkle tilfellene, og de mer komplekse, men den mangler metodikk for videreutvikling av skytjenesten. Forholdet til betingelsene for standard skytjeneste er regulert på en annen måte enn i SSA-L. I Dataforeningens Skytjenesteavtale er det gitt åpning for at kunden kan angi hvilke av avtalens bestemmelser leverandøren kan foreslå andre reguleringer for uten å bli avvist, men heller ikke denne varianten er tilstrekkelig dekkende for å håndtere dagens standardavtaler og mange opplever utfordringer også med denne avtalen.

Flere og flere produsenter av skytjenester krever at kundene er bundet i sin helhet til sine betingelser for standard skytjenester, enten ved at det må inngås direkteavtale mellom produsent og kunde, eller at kunden på annen måte blir forpliktet til standardbetingelsene. Systemintegrator som skal implementere tjenesten for deg som kunde må derfor å sørge for at dette avtaleforholdet tas inn som del av avtaleverket. Med mindre Kunden legger svært godt til rette for å ta hensyn til avvikende bestemmelser mellom kundens avtale og standardavtaler i anskaffelsen sin, vil man kunne komme i den situasjon at kunder som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser må avvise tilbud på grunn av vesentlige forbehold.

En annen utfordring som oppstår er at det må inngås databehandleravtale med både systemintegrator og produsent. Og man må være bevisst på hvilke behandlingsaktiviteter produsent utfører og hvilke systemintegratoren utfører. Dette skillet får blant annet betydning for adgangen til å kunne gi instrukser eller ikke til databehandler.

Hvordan blir de nye standardavtalene?

De nye avtalene vil i større grad enn tidligere avtaler være tilpasset dagens situasjon og løser forholdet til standardavtalene på en bedre måte. Avtalene vil være egnet i tilfeller der man har behov for en tjeneste i tillegg til standard skytjeneste og inneholde bestemmelser som gjør at man ønsker å benytte en slik avtale hvor tjenestene er sammensatt i stedet for å inngå separat avtale om kjøp av selve skytjenesten og annen avtale om implementering, utvikling og videreutvikling av tjenesten

Det gjenstår å se de endelige avtalene og analysere hvilken av dem som passer best i de forskjellige situasjonene. Jeg har vært med å utarbeide Dataforeningen sin avtale. Det kommer mer informasjon fra oss når endelig versjon nærmer seg.

Med ønske om at 2021 blir et bedre år på alle måter, god jul og godt nytt år!

Blue illuminated start 2021 button on black leather
Se også

Webinar 15. januar: Teknologi og media kickoff 2021

Simonsen Vogt Wiigs Teknologi- og media eksperter gir deg en kort oppsummering av viktige begivenheter i 2020, og forventninger til 2021, innenfor områdene personvern, IT-kontrakter, digitalisering og immaterialrett.
Webinar 15. januar: Teknologi og media kickoff 2021