Hjem / Innsikt / Plastservice AS har utviklet en metode for å drepe bakterier i lakseindustrien

Plastservice AS har utviklet en metode for å drepe bakterier i lakseindustrien

Et tilbakevendende problem for oppdrettsnæringen og matindustrien generelt er forekomsten av farlige bakterier som e-coli og listeria. Dette er bakterier som er vanskelig tilgjengelige for desinfeksjon. Det norske selskapet Plastservice har sammen med det tyske industrikonsernet Vötsch Industrietechnik GmbH utviklet en metode hvor man bruker mikrobølger til å få bukt med problemet. Dette har mange fordeler fremfor kjemikaler og andre metoder.
fish farm in Norway

Forsøk som har pågått siden sommeren hos Nordlaks ble nettopp avsluttet med veldig overbevisende resultater. Teknologien og testingen av produktet er utført av Plastservice i samarbeid med SINTEF, mens selve maskinen er produsert i av Vötsch. Metoden testes i første omgang ut ovenfor lakseindustrien men har et potensielt  anvendelsesområde i hele matindustrien og mange steder hvor bakterier er et problem. Det vises til artikkel fra Fiskeribladet / Intrafish.

Over en periode på to år har SVW bistått Plastservice AS med å forhandle avtaler med Vötsch om utvikling av protypen, og etterfølgende distribusjon, service og salg over hele verden. I tillegg har vi forhandlet avtale med Nordlaks om uttesting av prototypen. Vår IP avdeling har bistått med utarbeidelse av patentsøknad. Christian Ditlev-Simonsen har bistått Plastservice.