Hjem / Innsikt / Produktansvar og kunstig intelligens

Produktansvar og kunstig intelligens

Europakommisjonen vedtok den 28. september 2022 forslag til to nye EU-direktiver om produktansvar og erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold for skader forårsaket av kunstig intelligens.
Teknologi_15

Direktivforslagene beholder kjernekonseptene i EU sitt eksisterende produktansvarssystem, herunder objektivt produktansvar (ansvar uten skyld). Hovedformålet med de direktivene er å modernisere produktansvarsdirektivet slik at det bedre passer den digitale tidsalderen og sirkulærøkonomien.

Spesielt tar forslagene sikte på å:

  • Eksplisitt omfatte programvare, AI-systemer og digitale tjenester som er nødvendige for å betjene produkter. Det har vært uenighet om dette har vært omfattet av det eksisterende produktansvarsdirektivet.
  • Omfatte “reprodusenter”, altså slik at også økonomiske aktører som gjør betydelige produktmodifikasjoner blir ansvarlige dersom et modifisert produkt forårsaker skade.
  • Skape mer rettferdig konkurranse mellom produsenter i og utenfor EU. EU-borgere skal kunne kreve erstatning fra importøren eller produsentens autoriserte representant.
  • Gjøre det enklere for forbrukere å kreve erstatning fra produsenter ved å gjøre det obligatorisk for produsenter å tilby relevante beviser. I komplekse saker blir tidsfristene mer fleksible. Også bevisbyrden blir noe redusert. Dette gjelder særlig i saker som involverer AI.

Regjeringen har p.t. ikke tatt stilling til konsekvensene av en eventuell gjennomføring av direktivene i norsk rett. Direktivene vil trolig endres i tråd med EUs videre lovarbeid. Simonsen Vogt Wiig følger tett med på både EUs arbeid, og norske myndigheters etterfølgende arbeid i forbindelse med gjennomføring i norsk rett.