Hjem / Innsikt / Regjeringen skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft på land

Regjeringen skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft på land

På Norges energidager 2019 som startet onsdag 17. oktober ble det informert om at regjeringen nå dropper nasjonal rammeplan for vindkraft.
Wind turbines and agricultural fields on a summer day - Energy Production with clean and Renewable Energy - aerial shot

Statsminister Erna Solberg uttaler at den nasjonale rammeplanen for vindkraft var ment å være et konfliktdempende tiltak, men at svarene som er innkommet viser at det ikke har vært det. Av den grunn har regjeringen tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover.

Den nasjonale rammen for vindkraft på land ble presentert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1. april 2019 etter bestilling fra Olje- og energidepartementet (OED) Forslaget bestod av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft og et kart over de 13 områdene NVE mener er best egnet for vindkraftutbygging på land i Norge.

Etter at høringsfristen på den nasjonale rammeplanen gikk ut 1. oktober 2019 hadde det kommet inn over 5000 høringsuttalelser. Hele 56 kommuner hadde inngitt høringsuttalelser hvorav 49 sa klart nei til vindkraft på land og tre var skeptiske.

Statsminister Solberg presiserer: Det var aldri en plan om å bygge ut vindkraft, det var en plan om hvor det var best å ha vindkraft hvis det kom søknader om det, og det legger vi også vekk.

Alle konsesjonssøknader som ligger til behandling hos NVE har vært stilt i bero i påvente av høringen av nasjonal ramme for vindkraft. Som følge av skrinleggingen av den nasjonale rammen vil regjeringen la søknadene i bero til det har kommet en avklaring på endringer i konsesjonssystemet.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg uttaler: Når vi inviterer til å få innspill, så har vi jo også til hensikt å lytte. Det er det vi gjør, og vi ser et behov for å gjøre noe med konsesjonssystemet nettopp for å gjøre et godt system enda bedre for å forebygge konflikter som vi ser det har vært rundt enkelte utbygginger av vindkraft. Olje- og energiministeren varsler samtidig en full gjennomgang av konsesjonssystemet, herunder tidsfrister, involvering av kommunen og detaljnivået.